สร้างความไว้วางใจ- เพื่อสร้างสัมพันธ์กันต่อไป

ในแพลตฟอร์มของโครงการ"อควา" สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยและทำการงานค้าบริการทางเพศอยู่ในเขตรัฐชเลสวิคโฮลไตน์ที่ต้องการเลิกอาชีพค้านี้  คุณมาถูกทางแล้ว  คุณมีทางเลือกที่จะออกจากงานนี้เพื่อหางานใหม่หรือต้องการหาที่พักใหม่  มันมีเรื่องที่จะต้องทำมากมาย แต่ในศูนย์ข้อมูลทางเว็บไซด์นี้ สามารถช่วยคุณได้

ก่อนที่จะเขียนใบสมัครงาน  หาที่เรียนภาษาเยอรมันหรือหาที่พักใหม่ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาของ“อควา" สามารถช่วยเหลือคุณในหัวข้อต่างๆที่กล่าวไว้ข้างบน คุณต้องลงทะเบียนกับเราเสียก่อน  กรุณาติดต่อกับเราตามหมายเลขนี้ 0151 / 408 033 96 หลังจากที่เราได้ตรวจสอบแล้วว่าคุณเป็นผู้มีคุณลักษณะครบถ้วนที่สามารถมาเข้าร่วมกับโครงการนี้ได้  คุณจะได้รับ

ระหัสที่จะเข้ามาในหน้าเว๊บไซด์นี้ได้จากเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อที่คุณสามารถเปิดเข้ามาอ่านรายละเอียดต่างๆได้

 

เมื่อคุณได้รับระหัสและสามารถเข้ามาในเว๊บไซด์นี้ได้:

 คุณสามารถจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่นๆได้  เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดเพื่มเติมไปให้คุณ เช่นหน้าที่สามารถเขียนคุยกัน(แชท) หรือการติดต่อพูดคุยกันทางวีดิโอคอลล์ หรือช่องทางทางอินเตอร์เนตสำหรับหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ

การให้คำแนะนำหรือการฝึกอาชีพต่างๆสำหรับผู้ทำงานค้าบริการทางเพศที่คิดว่าอยากเลิกจากอาชีพนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้น

“อควา"ยินดีที่จะสร้างคุณภาพ และเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกอาชีพนี้

"อควา" ทำโครงการนี้เพื่อ ผู้ทำงานให้บริการทางเพศที่ต้องการเลิกอาชีพในเขตเมืองหรือเขตนอกเมืองเพื่อจุะได้มีโอกาศได้รับคำปรึกษาเป็นการส่่วนตัวสำหรับการช่วยเหลือต่อไป

“อควา" เป็นโครงการของรัฐที่ให้การสนับสนุน โดยผ่านกระทรวงสังคมสงเคราะหฺฺ์เพื่อครอบครัว ผู้สูงอายุสตรีและเด็ก ตั้งแต่เดิอนสิงหาคม ค.ศ 2021 เป็นโครงการที่ใช้เวลา 3 ปี  โดยมีความร่วมมือระหว่างสมาคมเครือข่ายสตรีเพื่อการชีวิตการทำงานและกลุ่มทำงานสตรีของคริสต์จักรทางตอนเหนือ

สปอนเซอร์โดย

Bundesministerium für FSFJ Logo