Относно АКУА

АКУА ще помогне за
Признание,Квалифициране,ориентиране в
други професии.
С проекта АКУА Сексработнички с искане за
промяна в градски и селски райони с
интензивни,индивидуални консултации и
целенасочени мерки ще бъдат подкрепени за
да реализират бъдещите си планове.
Проектът за Федерален модел е финансиран
от Федералното Министерство за семейства,
възрастни хора, жени и младежи от Август
2021 за три години и ще се осъществява в
сътрудничество между Фрауеннетцверк
относно ситуацията за работа е.В. и