Despre AQUA

AQUA înseamnă recunoaștere (Anerkennung), calificare (Qualifizierung), reorientare în carieră (Umstiegsorientierung), sosire (Ankommen).

Proiectul AQUA are ca scop sprijinirea lucrătorilor sexuali din zonele urbane și rurale care doresc să își schimbe profesia prin consiliere individuală intensivă și măsuri specifice pentru a-și realiza planurile.

Proiectul model federal AQUA este finanțat de Ministerul Federal pentru Familie, Persoane Vârstnice, Femei și Tineret pentru o perioadă de trei ani, începând cu august 2021, și este realizat în colaborare cu Rețeaua de Femei privind situația de muncă e.V. (Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V.) și Asociația de Femei a Bisericii de Nord (Frauenwerk der Nordkirche).